Энциклопедия Криминалиста

 
 
ТОПОНІМІЧНИЙ СЛОВНИК КРИМУ > Буква А > Ай-Илья

 
 

Menu

 
 
 
 
 

Ай-Илья

Ай-Илья - див. Ильяс-Кая Е-8..

Ай*-Йори I - конічна гора з коричнюватими скелями серед лісу й руїнами исара. На с-вост. схилі м. Чамны-Бурун II, в 2 км від вершини, нижче її, відділена сідловиною; в 3 км до ЮЮЗ від нп Рясне (Алушт.) - із гречок. Святий Георгій З-7..

Ай*-Йори II , - Яламах-Сыр лісистий пологий хр., у нижній частині забудований. Спускається від м. Туар-Эгерек до нп Массандра (Ялт.); в 2,5 км до Ю від м. Авинда - 2) порівн. тюрк. яламак - лизати; див. сырт*..

Ай-Йори III - див. Ай-Георгий Ж-8..

Ай*-Констант - Акустан нижній, широкий і пологий щабель м. Аю-Даг; на ній галявина. В 1 км до У від вершини, в 1 км до Ю від нп Партенит (Алушт.) - 1) із гречок. Святий Костянтин - возм., назв. пов'язане з руїнами храму на галявині З-7..

Ай*-Лия-Сырым , - Ай*-Илиа-Сырым, Аллия-Сырым потужний скельний щабель, що обривається до Ю косими шарами; вершина полога, безлісна. Виступ ю-зап. краю Никитской яйли, в 3 км до СВ від нп Массандра (Ялт.); видна в цьому напрямку з Ялти - 1, 2, 3) із гречок. Святий Ілля; тюрк. сирим стрімчак, скельний обрив Д-5..

Айлянма-Йол* - дорога, що йде по Иосафатовой дол. до більших воріт городища Чуфут-Кале - тюрк. айланма - поворот - дорога описує довгу петлю..

Айлянма-Кая - див. Айлянчик-Кая А-11..

Айлянчик-Кая*, - Айлянма-Кая* безлісне плато із плавним підйомом до Ю; із трьох сторін, крім північної, обмежено скельними шаруватими обривами жовтуватого відтінку. В 1,5 км до СЗ від нп Мічурінське (Белог.), на л. бережу р. Кучук-Карасу - 1) тюрк. айланчык - звивиста, зиґзаґ; 2) тюрк. айланма - поворот; вир - возм., по характері ріки в цьому місці, або по крутому завороті скельних обривів З-7..

Ай*-Никола - куполообразная лісиста гора зі срв руїнами; юж. і вост. схили скелясті, східчасті. Ю-вост. відріг м. Могаби, у зап. окраїни Ореанды (Ялт.), між винзаводом і новою севастопольською дорогою - гречок. Святий Микола..

 

 
 
© 2010 Энциклопедия Криминалиста